|
ثبت نام
پیامک 30002625262507
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دسته: پروژه دارآباد
نمایش از سه شنبه, 29 بهمن 1392 08:44
بازدید: 2012
به نام خدا
 
صورتجلسه مجمع مورخ 17/11/92 مالكان اراضي داراباد
 
خلاصه مذاكرات :
 
بر اساس فراخوان اعلام شده و حضور اعضا ومالكان محترم در جلسه فوق الذكر و گزارش عملكرد هيئت امناء و تصميم گيري در خصوص عقد قرارداد گردشگري با ارائه مدير عامل شركت پارس بوم وپس از استخراج اطلاعات وجمع بندي پاسخ ها  نتايج ومصوبات ذيل حاصل گرديد:
مصوبات :
-با توجه به حضور بيش از نيمي از مالكان واضافه نمودن وكالت ما لكاني كه در جلسه حضور نداشتة ولي اعلام حمايت نمودند  مصوبات ذيل جنبه قانوني دارد.
- مالكان محترمي كه به هر دليل موفق به تكميل فرم اطلاعات  نگرديده اند لازم است نسبت به تكميل وارسال فرم در همين سايت  هرچه سريعتر اقدام فرمايندو پرينت آنرا به دفتر تعاوني ارائه نمايند.
- مالكاني كه تاكنون وكالت كاري در دفترخانه شماره 15 واقع در ميدان گلها وكالت كاري تنظيم ننموده اند لازم است جهت سهولت مراحل كار نسبت به تنظيم وكالت اقدام نمايند.
بديهي است وكالت كاري هيچگونه مشكلي از نظر انتقال سند بدون حضور مستقيم مالك ايجاد نخواهد كرد وجهت ارائه به مراجع ودستگاههاي ذيربط الزامي مي باشد.
- بيش از 88% مالكان با پيگيري تعيين تكليف اراضي از مراجع ذيربط توام با اقدام براي سايت گردشگري موافق هي باشند
-بيش از98% مالكان با عقد قرارداد گردشگري موافق مي باشند.
-95% مالكان با فروش زمين بعد از طراحي سايت گردشگري به سرمايه گذار با قيمت مناسب وروز منطقه وكاربري مربوطه  موافقند.
-85% مالكان با هزينه معقول براي ايجاد سايت گردشگري موافقند.
-بدليل سرمايه بالا براي اجراي طرحهاي گردشگري اكثريت مالكان با سرمايه گذاري در طرحهاي گردشگري مخالفند كه بر اساس اين نظر سنجي فروش اراضي پس از ايجاد وطراحي سايت گردشگري به سرمايه گذار متخصص اينكار مقرون به صرفه تر براي مالكان محترم مي باشد.
-بيش از 90% مالكان با پرداخت هزينه هاي  جاري مانند اياب و ذهاب و حفاظت و ... موافقند  . لازم به ذكر است كه با توجه به فقدان هر گونه كمك مالي در 4 سال اخير از طرف مالكان و همچنين تعاوني بخاطر انحلال وتسويه مالي پروژه داراباد وعدم هرگونه امكان مالي لازم است مالكاني كه تمايل خود را جهت حمايت مالي اعلام نموده اند وبويژه مالكاني كه در 4 سال اخير با خريد اراضي داراباد به جمع مالكان اضافه شده اند مي بايست نسبت به پرداخت مبلغ 1000000 ريال بحساب اعلام شده (-شماره كارت 6037701094161236-شماره حساب 40592758) اقدام نمايند تا شرايط  حداقلي براي ادامه فعاليتها امكانپذير گردد.
بديهي است با توجه به مبالغ قرارداد لازم است مالكان محترم نسبت به تامين مالي قسط اول مشاور ( مبلغ يكصد ميليون تومان ) بعنوان پيش پرداخت جهت شروع كار مطالعات وطراحي سايت گردشگري اقدام عاجل در واريز  وجوه اقساط  به  حساب بانكي شماره                     697943699        بانك كشاورزي شعبه ازگل    به نام تعاوني مسكن سازمان جنگلها ومراتع(سعيد زيادبخش علي جمشيديها ) واريز نموده وفيش بانكي  مربوطه را  به هيئت امناء ارائه نمايند.
- ميزان قسط اول مالكان بشرح ذيل اعلام ميگردد:
مالكان تمام سهم (660 متري ) مبلغ  5000000 ريال
مالكان نيم سهم (330 متري ) مبلغ    2500000
مالكان ربع سهم ( 165 متري ) مبلغ  1250000
در خاتمه ضمن تشكر از مشاركت مالكان محترم بديهي است تا زمانيكه مبالغ فوق الذكر واريز نگردد امكان عقد قرارداد  با مشاور  ميسر نخواهد گرديد.
ضمنا با همكاري مسئولين محترم سازمان جنگلها  دفتر پروژه دارآباد روزهاي زوج در خدمت مالكين محترم مي باشد.
 
                                                                                                            با تشكر واحترام   
 
                                                                                                             سعيد زيادبخش

                                                               وكيل قانوني و رئيس هيئت امناء پروژه 24 هكتاري داراباد